Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Laatimispvm: 19.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

UPM Kymmene Oyj, Renforsin Ranta,
Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Torvinen, Johtaja
Yhteystiedot:
puhelin: +358 40 588 3696
sähköposti: jarmo.torvinen@upm.com


3. Rekisterin nimi

Yritysalueen kamera- ja kulunvalvontarekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

- Yritysalueelle myönnettyjen kulkuoikeuksien hallinta
- Kameravalvonta alueella liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista

Rekisteritietoja voidaan käyttää myös rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.


5. Rekisteröityjen ryhmä

Kaikki yritysalueella liikkuvat henkilöt ja ajoneuvot.


6. Rekisterin tietosisältö

Kulunvalvonta:
Henkilön suku- ja etunimi
Kulkutunnisteen numero
Kulkutunnisteen voimassaoloaika (aina/rajoitetusti)
Yksikkö
Kulkuoikeusryhmä tai rooli

Kameravalvonta:

Henkilöistä ja ajoneuvoista videokuvaa sisältäen päiväyksen ja kellonajan kulkuporteilta ja alueen sisäpuolelta ulkotiloissa.


7. Rekisteritietojen säilytysaika

Kulunvalvonta: Poistuvat työsuhteen päättyessä ja kun tunnistetiedot poistetaan järjestelmästä

Kameravalvonta: Yhden kuukauden rotaatio videokuvan väliaikaistallennukseen ja sen poistamiseen


8. Säännönmukaiset tietolähteet

Kulkuoikeuksien muutospyynnöt, kuten tunnisteiden voimassaoloajan muutokset.


9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot sijaitsevat asianmukaisti suojatussa konesalissa Renforsin Rannassa. Järjestelmät on suojattu verkkotasolla palomuureilla ja palvelimien käyttöoikeudet rajattu vain niitä tarvitseville.