Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan jne.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 02.02.2012


1. Rekisterinpitäjä

Nimi:Renforsin Ranta , yritysalue (UPM)


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jarmo Kurppa, palvelupäällikkö
Yhteystiedot:
puhelin: 040-5627571
sähköposti: jarmo.kurppa@renforsinranta.fi


3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennaltaehkäiseminen. Tavoitteena on myös henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen sekä kiinteistöjen ja yritysten hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. Kuvattavassa kiinteistöissä on kameravalvonnasta ilmoittava kyltti, esim. ”Tallentava kameravalvonta”.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu kiinteistön omistajan tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Tietoja luovutetaan poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Tallentimet ja tallenteet säilytetään valvotuissa rikosilmoitinlaitteella varustetuissa tiloissa. Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Valvontamateriaalia säilytetään keskimääräin yksi kuukausi, jonka jälkeen ne tuhoutuvat automaattisesti. Tallenteiden katseluun tarvitaan siihen erikseen soveltuva laitteisto ja ohjelmisto.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi katsottu aika. Digitaaliset tallenteet tuhoutuvat keskimääräin kahden kuukauden jälkeen uuden tallenteen alle. Laitteet on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.