Ymon Oy

Ymonin tietoverkko- ja tietoturvaratkaisut tehostavat liiketoimintaa

Taustalla pitkä kokemus ja osaaminen

Ymonin liikeideassa yhdistyvät korkeatasoinen tietoliikenneosaaminen ja tietoturvaosaaminen, niin palveluissa kuin tuotteissakin. Tuotamme asiakkaillemme laadukkaita ja liiketoimintaa hyödyttäviä ratkaisuja. Usealla Ymonin asiantuntijalla on alalta jo yli 20 vuoden kokemus ja näkemys - aina Internetin syntyajoista lähtien.

Ymonin tietoverkko- ja tietoturvaratkaisut tehostavat liiketoimintaa

Palvelumme ja ratkaisumme kattavat kaikki tietoverkon osa-alueet yksittäisestä kohdistetusta ongelmanselvityksestä laajaan koko organisaation kattavan infrastruktuurin arkkitehtuurisuunnitteluun. Lähtökohta toimeksiannossa on asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy. Siksi perehdymme syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan ja sen tärkeimpiin prosesseihin jokaisen työn alussa. Näin voimme varmistaa työn hyvän laadun ja parhaimman lopputuloksen ratkaisuineen.

Asiakkaamme hyötyvät

Asiakastyytyväisyyskyselyjemme mukaan asiakkaamme ovat saaneet kauttamme onnistunutta ongelmanratkaisupalvelua, paremman ja turvallisemman IT-ympäristön, merkittävää työajan säästöä, laajanäköisiä tietoturvaratkaisuja sekä toimivan runkoarkkitehtuurin, johon kaikki tietotekniset päätökset voivat nojata. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä työmme tuloksiin ja palveluumme. Tutkimme asiakastyytyväisyyttä aktiivisesti ja haluamme säilyttää tyytyväiset asiakkaat vastaisuudessakin, joten kehitämme palvelujamme jatkuvasti täyttämään asiakkaidemme tarpeet entistäkin paremmin.

Ymonin ratkaisut toimivat

Ymon tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaisia palveluja ja ratkaisuja:

Konsultointi- ja suunnittelupalvelut
◦;Tekninen konsultointi - tietoliikenne, tietoturva, vianselvitys
◦;Suunnittelu - arkkitehtuuri, tietoliikenne, tietoturva
◦;Projektit - kehitys, toteutus

Jatkuvat ylläpito- ja konesalipalvelut
◦;Ylläpito - ja valvontapalvelut 24/7/365-valmiudella
◦;Tilannekuvapalvelu
◦;SOC (Security Operation Center)
◦;NOC (Network Operation Center)
◦;Konesalipalvelut

Tuotteet / järjestelmäratkaisut
◦;Ohjelmistoina, laitteina ja järjestelminä
◦;Asennettuna ja ylläpidettynä
◦;Avaimet käteeen - palveluna

Ymon haluaa erottautua muista alan toimijoista luotettavuudella, laadulla ja osaamisella. Palveluissamme korostuu puolueeton roolimme kolmantena osapuolena. Haluamme oikeasti asiakkaidemme parasta, vaikka joissain tilanteissa tämä ei meille itsellemme olisikaan lyhytnäköisesti kannattavinta.

Yhteystiedot

Puhelinnumero:
020 778 9100

Sähköposti:
info@ymon.fi

Postiosoite:
Tehdaskatu 15 P 3, 87100 Kajaani

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 15, Rata 2 A 186

Verkkosivut:
www.ymon.fi